חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשמיטה לנעול שדה, מחשש לגניבת כלים?

תשובה:

אם בעל השדה חושש לגניבת הכלים הנמצאים בשדה, רשאי לנעול את החצר, ויתלה שלט בפתח השדה שהפירות הם הפקר והרוצה לקחת פירות יבוא בשעה פלונית, או יקח מפתח מבעל הבית.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ

מקור: כרך א', פרק י"ד- הפקרת פירות שביעית, סעיף ד'.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שמיטה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה