חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למניח תפילין דרבנו תם, לדבר בין הנחת תפילין של ראש לשל יד?

תשובה:

אין להפסיק בדבור בין הנחת תפילין של ראש לבין תפילין של יד, גם בהנחת תפילין דרבנו תם.
מאידך, אם הפסיק במקרה לעניית אמן  ואיש"ר, יזיז תפילין של יד ממקומו ואח"כ ימשיך להניח של ראש.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק א סעיף ז וראה שו"ע סימן כה , סימן לד סעיף ב, ומ"ב שם ס"ק ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה