חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מבחינה הלכתית מותר לעשות דיאטה?

תשובה:

הרוצה לעשות דיאטה כיון שרוצה להתייפות למטרות נוי, נראה שאין לאסור  לעשות זאת כיון שזה נחשב לעונג ולא לצער וחבלת הגוף. (כמובן כל עוד שאין הדבר פוגע בבריאות)

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שלחן שלמה

מקור: ערכי רפואה , חלק ב עמוד ערה, וראה רפואה בהלכה פרק נ עמוד שפט ו ואגרות משה חו"מ ח"ב סימן סה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מאכלים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה