חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני תענית לענין המותר והאסור בה?

תשובה:

בכל הצומות (מלבד יום תשעה באב) מותר ברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה. ואף מותר להתרחץ בחמין אולם המחמיר בזאת תבוא עליו ברכה.
במקום הצורך יש להתיר לשטוף את הפה אולם אין לתת בפיו מים יותר משיעור רביעית בבת אחת ( 81 גרם) ובתנאי שלא יבלע מן המים. וכן מותר באותה דרך לצחצח שיניים למי שקשה לו בלי לצחצח שיניו. 
וכן מותר לעשן בתענית ציבור זולת תשעה באב שראוי להמנע ובפרט בפרהסיא וגם אז לאחר חצות היום. בתעניות אסור ללעוס מסטיק אך מסטיק שאין בו מתיקות כלל מותר ללעוס.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב' סימן תקנ סעיפים ה. כ, כד.

תשובה נוספת:

מותר לרחוץ פניו וידיו במים חמים אבל לא להתקלח במים חמים. ולמי שחוזר מהעבודה ומצטער ואינו יכול לחכות עד גמר הצום מותר לו להתקלח גם במים חמים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן רנח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה