חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שוכר דירה רשאי לעזוב דירה שיש בה ליקויים ובעל הדירה אינו מתקן את הליקויים?

תשובה:

כיוון שבעל הדירה אינו מטפל כראוי, אינו מביא בעלי מקצוע כמתחייב, והשוכר נאלץ להצטמצם במקום המגורים, רשאי השוכר להפחית מדמי השכירות באופן יחסי למספר החדרים. אך אם לא ניתן כלל לגור בדירה, רשאי השוכר לעזוב, אף בלא הודעה מוקדמת וישלם רק על תקופה בה גר (שולחן ערוך חושן-משפט שיב, טו. הליכות בין אדם לחבירו יד, לג).  

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרעז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה