חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ניתן לעשות בשבת כאשר דלת של חדר בו נמצא קטן - ננעלה ?

תשובה:

קטן שננעלה עליו דלת החדר, מותר לחלל שבת כדי להצילו וכן אם נפל לבור וכו'.

פוסק: הרב מאיר אביטל

ספר: מורה הנער

מקור: סימן טו סעיף לג וראה מ"ב סימן שכח ס"ק לח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה