חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשמיע (ברשות הנהג) שעור דף יומי בעת נסיעה באוטבוס, כאשר יש נוסעים שאינם שומרי תורה ויש חשש שיכעסו?

תשובה:

בעת נסיעה באוטובוס בנסיעות ארוכות בקווים בינעירוניים, מותר להשמיע ברמקול (ברשות הנהג) שעור דף יומי, גם  כאשר יש באוטובוס מיעוט נוסעים שאינם שומרי תורה ויש חשש שיכעסו. שהרי כולם חייבים במצוות לימוד תורה ואנו צריכים לעשות את המוטל עלינו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק ב סימן רצב

תשובה נוספת:

היה טוב ששומעי השיעור ישבו קרוב למגיד שעור והחפצים לישון ישבו מרחוק ויסתמו אזניהם בפקקים.

פוסק: הרב יוסף ליברמן

ספר: שו"ת משנת יוסף

מקור: חלק ח סימן לה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה