חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם האוכל בשר בשולחן שמונח עליו גבינה, צריך לעשות סימן היכר?

תשובה:

אדם האוכל יחיד בשר בשולחן שמונח עליו גבינה, צריך לעשות סימן היכר, על ידי שיניח דבר המפסיק בינו לבין החלב.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ב סעיף ה וראה הערה יח שיש מחמירים ביחיד שאוכל שהיכר לא מועיל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה