חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לברך בהבדלה "בורא מיני בשמים" על מי בושם?

תשובה:

מותר לברך בהבדלה "בורא מיני בשמים" על מי בושם העשויים מחומר לא טבעי.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: ברכות עמוד שיג' ואור לציון ח"ב פרק יד תשובה לח

תשובה נוספת:

אין לברך ברכת "בורא מיני בשמים"  על מי בושם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק סא סעיף יב ובהערה לב

תשובה נוספת:

אין להשתמש לברכת בשמים בהבדלה בדברים שנועדו להפיג ריח רע, אך בדבר שנוצר בכדי לתת ריח טוב כבושם ניתן יהיה לברך עליו את ברכת הבשמים בתנאים הבאים:

א.  שהוא בושם אמיתי ולא חיקוי, שכן בבשמים הפשוטים ישנה בעיה שהם סינטטים ואין בו
עיקר (מצינו מחלוקת האם יוצאים בזה ידי חובה).

ב.  שלא משתמש או מברך על בושם הנמצא על גוף של מישהו.

ג.   שמשתמשים בבקבוק הבושם להתזה, ואין הוא תלוי על הצוואר (של אשה).

ד.   שלא יודעים למי שייך הבושם (אלא אם כן זה של אשתו), שאל"כ יש חשש להרהור וקירוב דעת.

ה.  הבושם לא היה במסיבה של עבודה זרה. כיום בארץ ישראל אין לחוש לדבר זה בבשמים הסגורים המיובאים מחוץ לארץ.

ו.   בבשמים טבעיים של גברים ניתן להשתמש.

כמובן שכל תשובתנו אמורה במקרה שאין לו בושם אחר, שכן אם יש לו ציפורן, הדס וכו' ודאי שראוי לברך את ברכת הבשמים עליהם, שכן ידועים דברי הטור (רצז): "ונהגו לברך על עצי הדס, וסמך לדבר 'כל שומר שבת מחללו' וסמיך ליה 'תחת הסרפד יעלה הדס', ויש נותנין טעם לדבר כיון דאיתעביד ביה חדא מצוה של הלולב ניעביד ביה מצוה אחריתי", וכן כתב במשנה-ברורה (רצז, ח).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ד סימן ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה