חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם שהבטיח לתת מתנה לשני, חייב לקיים את ההבטחה בכל מצב?

תשובה:

 הבטיח לתת מתנה - המבטיח לתת מתנה לחבירו, אם היא מתנה בסכום מועט, צריך ליתן לו ונחשב למחוסר אמנה אם אינו נותן לו, אבל כשהבטיח לתת מתנה בסכום גדול יכול לחזור בו   *

 
וכן מי שאומר לחבירו ליתן לו מתנה, ולא נתן, הרי זה ממחוסרי אמנה. במה דברים אמורים, במתנה מועטת, שהרי סמכה דעתו של מקבל כשהבטיחו. אבל במתנה מרובה, אין בה חסרון אמנה שהרי לא האמין זה שיתן לו דברים אלו עד שיקנה אותו בדברים שהם נקנים בהם.  

פוסק: הרב אבישלום מונייצר

ספר: ואהבת לרעך כהלכה

מקור: מכירה וקניה, ט וראה בשו"ע חו"מ סי' רד סעיף ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבטחה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה