חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם אשר לא מתענה בתענית מותר לכבדו בהגבהה, גלילה או הוצאת והכנסת ספר תורה?

תשובה:

 מותר לכבד בהגבהה, גלילה או הוצאת והכנסת ספר תורה, אדם אשר לא צם.

פוסק: הרב אביגדור פוזן

ספר: ככל אשר שאלת

מקור: תעניות עמוד רלט וראה שער אפרים שער ג סעיף יב. ובערוך השולחן קלח, יד' חולק

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה