חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה תעשה יולדת שאינה יכולה לומר את כל ההגדה?

תשובה:

אשה חייבת באמירת ההגדה גם אם היא במצב רפואי שאינה מסוגלת לאכול כזית. מכל מקום, יולדת הנמצאת במצב שאינה יכולה לומר את כל ההגדה, תאמר לפחות חלק ממנה ובעיקר את "רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר.." וכל ההמשך עד כוס שני.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין והרב משה רוטשילד

ספר: תורת היולדת

מקור: פרק מג סעיף ג וראה שו"ע סימן תעג משנ"ב ס"ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה