חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה סדר הדלקת נר חנוכה במוצאי שבת, וכיצד ינהגו האורחים?

תשובה:

המתארח בשבת בבית של אחרים ובכוונתו לחזור לביתו במוצאי שבת, אזי טוב שידליק נרות חנוכה בבית המארחים, וישהה שם חצי שעה לאחר ההדלקה.
והגר"ע יוסף זצ"ל פסק - שישתדל לחזור בזריזות לביתו הקבוע ושם ידליק ויברך, גם אם יגיע שעה שעתים לאחר צאת הכוכבים.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים,פרק 14 סעיף יט. וכן חזון עובדיה עמוד קנה

תשובה נוספת:

מנהג ספרד להדליק בביתו לאחר ההבדלה.
מנהג אשכנז יש המקדימים את ההבדלה ויש המקדימים הדלקת נר חנוכה לפני ההבדלה (משנה ברורה סימן תרפא' סק"א).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: חנוכה, פרק יא' סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה