חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה רשאית להדליק נר חנוכה בברכה?

תשובה:

אשה חייבת בהדלקת נר חנוכה מאחר וגם הנשים היו באותו נס.
למנהג אשכנז אם האשה רוצה להדליק נר חנוכה בעצמה, היא רשאית לעשות זאת אפילו עם ברכה, אך תתכוון שלא לצאת ידי חובה בהדלקת בעלה.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן נז'. וראה מקראי קודש לרב הררי, חנוכה פרק ט

תשובה נוספת:

בת מעדות המזרח אסורה לברך על הדלקת נרות חנוכה, אלא אם כן אביה לא מדליק או שמדליק בחוץ לארץ.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בת ישראל

מקור: פרק כא סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה