חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבעל חנות, עסק וכו' להוזיל מחירים, אם כתוצאה מכך יתמעטו לקוחות בחנויות שכנות?

תשובה:

מותר לבעל חנות, עסק וכו' להוזיל מחירים, אם כתוצאה מכך יתמעטו לקוחות בחנויות אחרות בסביבה, בתנאי שהוזלת המחירים תיהיה סבירה ושלא שתגרום לסגירת חנויות אחרות.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק י סעיף י וראה אגרות משה חו"מ חלק ב סימן לא, שו"ת חתם סופר חו"מ סימן מט, שו"ת משאת בנימין סימן כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מקח וממכר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה