חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוסיף מים על ענפים - פרחים שבעציץ או בארטל ביום טוב?

תשובה:

אין להוסיף מים ביום טוב על ענפי אילנות המצויים בעציץ שיש בו קצת מים כי חושש שיבלו, מפני שטורח בתיקונם ואסור. מלבד, אם עושה זאת לצורך הידור מצוה, כגון להוסיף מים לכלי שמניח בו את הלולב למצוה. 
דברים אלו אמורים כשאין בענפי האילנות פרחים ושושנים, אך אם יש בהם פרחים ושושנים שהם נפתחים מלחלוחית המים, אסור.

פוסק: הרב אליעזר רוט

ספר: הליכות חיים - יום טוב

מקור: פרק חמשה עשר, סעיף א וראה משנ"ב שלו סי"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה