חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצורך ריפוי להוציא זרע לבטלה לצורך פריה ורביה?

תשובה:

רוב הפוסקים הכריעו שלצורך ריפוי למטרת קיום מצוות פרוו ורבו מותר להוציא זרע לבטלה כדי שהרופאים ידעו איך לטפל בו.
מותר לעשות זאת באמצעות מכשיר הרעדה (ויברטור).

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: חלק א' סימן לז

תשובה נוספת:

כאשר הדבר מותר מבחינה הלכתית, לצורך בדיקה וכ' אזי סדר העדיפות הוא כדלהלן:
הוצאת הזרע מגוף האשה לאחר התשמיש.
קונדום (כיס) מנוקב שיש אפשרות למעבר הזרע לרחם ומאידך ישאר זרע לבדיקה בקונדום.
ידוש בפנים ויזרה בחוץ לתוך מבחנה.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן ח עמוד פה וראה בספר שיעורי תורה לרופאים חלק ד עמוד 298

תשובה נוספת:

גם המתירים לצורך ריפוי לא התירו זאת על יד שיפשוף ביד.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: חלק א אבן העזר סימן תקה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה