חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בדור שלנו ללמד נשים תושבע"פ?

תשובה:

בשאלת לימוד תורה לבנות בימינו, המנהג הוא לנהוג על פי דעת רוב הפוסקים המתירים. וכן מותר ללמד את מורות ישראל ככל הנדרש גם תורה שבעל פה על מנת שילמדו את ילדי ישראל ויחזקום באהבת התורה ובקיום מצוותיה. וכן לנשים שחשקה נפשן בלימוד תורה ואף לומדות חוכמות ומקצועות אחרים יש מקום להתיר להן שילמדו גם תורה ותורה שבע"פ

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ז סימן עא וראה שם בהערות את המקורות וכל פרטי הפסק.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה