חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להוריד בשבת כבסים שנתלו לייבוש ביום שישי?

תשובה:

מותר להוריד בשבת כבסים שנתלו לייבוש ביום שישי, אם בשעת כניסת השבת או החג כבר היו יבשים או לחים. זאת ועוד, כבסים אלה מותר להורידם גם אם אין בדעתו ללובשם בשבת, אלא שרוצה למנוע את הרטבתם מפאת הגשם שעשוי לרדת.
בגדי תינוקות, אם אין לו אחרים, מותר להורידם בשבת, ולהשתמש בהם גם בשבת ובחג גם אם היו רטובים בכניסת השבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק טו סעיפים יט-כא.

תשובה נוספת:

בגד שהיה רטוב בכניסת השבת והתייבש במהלך השבת, והיה ברור שיתייבש במהלך השבת, מותר לטלטלו וללובשו בשבת.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: הליכות עולם

מקור: חלק ג. הובא בהלכה יומית מרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה