חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לנער את המד חום על מנת להוריד את הכספית שבו?

תשובה:

מותר בשבת לנער בגמר השימוש את המד חום על מנת להוריד את הכספית שבו אם בדעתו להשתמש בו שוב בו ביום.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שולחן שלמה -ערכי רפואה בעריכת הרב שמחה בונם לייזרזון

מקור: חלק ב' עמוד קמג וראה שו"ת יביע אומר ח"ט עמוד רסא. והרב שמואל הלוי ואזנר בשו"ת שבט הלויאוסר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה