חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי זמני הזכרת ושאלת גשמים בעולם?

תשובה:

א. זמני ההזכרה והשאלה

1. בכל העולם כולו מזכירים "משיב הרוח ומוריד הגשם" מתפילת מוסף של שמיני עצרת (בארץ ישראל הוא גם כן חג שמחת תורה) ועד אחרי תפילת שחרית של יו"ט ראשון של פסח.

2. בארץ ישראל שואלים "ותן טל ומטר לברכה" 15 יום לאחר שמיני עצרת, דהיינו מתפילת ערבית של ליל ז' בחשון, ועד יו"ט ראשון של פסח. בחו"ל מתחילים לשאול רק 60 יום אחר תקופת תשרי. יום זה חל על פי הלוח האזרחי בתאריך 5 בדצמבר.

3. מדרום לקו המשוה שורר קיץ בין תשרי לניסן כאשר מצפון לו (כגון בא"י) שורר חורף, וכן להיפך. אעפי"כ, שם גם בקיץ מזכירים בתפילה גבורות גשמים ושואלים עליהם בברכת השנים, ונמצא נוסח התפילה אחיד בכל העולם להוציא א"י, שבה מתחילים בשאלת מטר כבר בז' בחשון. אלא שמדרום לקו המשוה, אם טעה ואמר מוריד הגשם או ותן טל ומטר מפסח עד סוכות, או שלא אמר אותם בין סוכות לפסח - אינו חוזר.

ב. ישראלי בחו"ל

1. הנוסע לחו"ל קודם לז' בחשון ודעתו לשוב ארצה תוך שנה - דינו כבן א"י לשאלה, גם אם לא השאיר בני בית בארץ. אלא אם כן הוא שליח ציבור, שאז אל ישנה ממה שנוהגים אנשי המקום

2. אם דעתו להשאר בחו"ל לכל השנה - דינו כבן חו"ל לשאלה.

3. אם השאיר בני בית בארץ (שהוא אחראי לפרנסתם) דינו כבן א"י לשאלה, גם אם נשאר בחו"ל יותר משנה.

4. אין מניעה לאמר בקיץ "מוריד הטל" בלחש בברכת גבורות, אף על פי שבדרך כלל אשכנזים אינם אומרים אותו בחו"ל.

ג. בן חו"ל בארץ

בן חו"ל המבקר בארץ (או ישראלי השב לביקור) אפי' דעתו לשוב לחו"ל, נוהג כאנשי א"י ושואל טל ומטר מז' בחשון. בשובו לחו"ל ימשיך וישאל בברכת שומע תפילה, אף שהציבור שם טרם החל לשאול. ביום ה60- שלאחר תקופת תשרי יצטרף לשאר הציבור וישאל בברכת השנים.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה