חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להזמין את חברו שיאכל אצלו למרות שהוא יודע שהוא לא יסכים?

תשובה:

לא יפציר בחבירו שיאכל אצלו אם הוא יודע שהוא לא יאכל, כיון שיש בבקשה זו משום גניבת דעת. אבל ללא הפצרה מותר להזמינו פעם מפני הכבוד שמכבדו.

פוסק: הרב יצחק אייזיק סילבר

ספר: משפטי השלום

מקור: פרק יז סעיף יג וראה חו"מ רכח' ס"ו וע"פ הסמ"ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה