חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי ששכר חדר במלון והמלון נשרף (כגון:כרמל חיפה) האם חייב לשלם מלוא דמי השכירות?

תשובה:

שאלה זו נשאלה לאחר שריפת בית המלון בכרמל בחיפה.

השוכר אינו צריך לשלם. אם שילם מראש יש להחזיר לו עבור הימים שלא שהה במלון בגלל השריפה.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: פרק יח סימן נז וראה גם שו"ע סימן שיב סעיף יז וברמ"א, ובדברי הסמ"ע שם ובשו"ת חתם סופר חו"מ סימן קסא, קעט ועוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכירות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה