חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכריעים בדבר ניתוח לחולה שיש חשש שימות כאשר יש מחלוקת בין הרופאים אם לנתח?

תשובה:

כאשר יש מחלוקת בין הרופאים אם לנתח או לא לנתח, מוצע לנהוג כדלהלן:
כאשר לדעת רופאים מומחים הסיכויים שיחיה גבוה מסיכוייו למות, מורים לו לנתח וחייב בכך. אם דעת הרופאים שהסיכויים שוין אזי מייעצים לחולה לנתח אולם אין מחייבים אותו. אם הסיכויים קלושים אבל יש סיכוי שהניתוח יצליח אפילו בחמישה אחוזים, מורים לו לנתח וה' יעזור. אבל אם החולה מתעקש שלא לנתח אין מייעצים לו ,וכל שכן שאין כופין עליו כיון שהסיכויים קלושים.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק שני סימן תשלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה