חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מוכר שהטעה קונה בכך שנקב בסכום גבוה של מחיר השוק והוא מוכר לו במחיר נמוך, והתברר שהמוכר הטעה בסכום מחיר השוק, האם רשאי הקונה לחזור בו מהרכישה?

תשובה:

מוכר שהטעה קונה בכך שנקב בסכום גבוה של מחיר השוק והוא מוכר לו במחיר נמוך, והתברר שהמוכר הטעה בסכום מחיר השוק, ומחיר השוק גבוה במעט מהמחיר שמכר לו,  אין הקונה רשאי לחזור בו כיוון שהיה על הקונה לברר את מחיר השוק ולא לסמוך על המוכר.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן רכז סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אונאה, גניבת דעת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה