חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שלקח טרפיסט נחשב הדבר כמקיים מצוות הכנסת אורחים?

תשובה:

מי שלוקח ברכבו טרמפיסט נחשב הדבר כמקיים מצוות הכנסת אורחים, אף על פי שאינו נותן לו לאכול, שהרי בזה שמקרבו למחוז חפצו הוא נותן לו את כל צורכו.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: פתח האהל - הכנסת אורחים

מקור: סימן ז סעיף יא וראה ברכת האורח באשל אברהם אות לה

תשובה נוספת:

הסעת עוברי דרכים היא גמילות חסדים, ודומה למצוות השבת אבידה ומצוות טעינה. אומנם רשאי לקחת שכר על כך, אבל מצווה לעשות זאת בחינם ושכר מצווה בידו.

פוסק: הרב יעקב אפשטיין

ספר: חבל נחלתו

מקור: חלק ב סימן פג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טרמפ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה