חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להכריז על מספר העמוד בו מתפלל שליח הציבור?

תשובה:

 

1. אם יש מתפללים שאינם מתמצאים בדפי סידור, מותר להכריז על המספר הסידורי של הדף שבו מתפללים - בפסוקי דזימרא, רק בין מזמור למזמור; אולם מברכת "יוצר" עד אחרי שמונה עשרה אין להתיר זאת.

2. ואם בכ"ז יש צורך להכריז על מספר הדף גם במקומות שהדבר נאסר, אזי יש להתפלל שחרית לפני כן ביחידות בביתו על מנת שאפשר יהיה להכריז את מספר הדף בכל חלקי התפילה.

3. פתרון נוסף מוצע להכרזת מספור הדפים: להכין לפני שבת כרזות באותיות מאירות עיניים, עם שם הקטע ומספר הדף.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ט סעיף ד וראה אגרות משה סימן כב או"ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה