חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אם נשים חייבות באמירת תפילת הלל בימי חנוכה?

תשובה:

נשים פטורות מאמירת הלל בחנוכה, מפני שזו מצווה שתלויה בזמן. ואשה שרוצה להתנדב ולומר הלל – תקיים בזה מצווה, ולמנהג אשכנז וחלק מיוצאות ספרד אף תברך. ולדעת רבים מפוסקי ספרד לא תברך. 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, פרק יא וראה תפילת נשים ב, ט, 10. הובא גם בהלכה יומית הר ברכה. וראה חזון עובדיה חנוכה, עמוד ריד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה