חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמצוי בספק אם התפלל כבר, כיצד ינהג?

תשובה:

מי שמצוי בספק בימי חול אם התפלל כבר ועדין לא עבר זמן התפילה אזי יחזור ויתפלל, אולם יתנה  לפני כן תנאי ויאמר:
אם לא התפללתי תהא זו תפילתי חובה, ואם התפללתי תהא זו תפילתי תפילת נדבה. 
ואם מדובר בתפילת ערבית יצטרך לחדש דבר מה בתפילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק א' סעיף לו וראה אורח חיים סימן קז' סעיף א ובמשנה ברורה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה