חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנחיות הרבנות לראש השנה בתקופת הקורונה?

תשובה:

לקצר בתפילות הימים הנוראים

 • יש להיערך בעוד מועד לתפילות ימים הנוראים ולערוך רישום של המתפללים על מנת שהגבאים יוכלו לקבוע לכל אחד ואחד את מקומו בריחוק מזולתו. ברור שיש לצרף גם מי שלא נרשם טרם המועד, ולכן צריכים להכין מקומות נוספים לאלו שלא נרשמו.
 • במקום שיש ציבור גדול של מתפללים יש לפצל לכמה מניינים. לדאוג בעוד מועד למקומות תפילה נוספים. חלוקת המניינים תעשה בשום שכל על מנת לא לפגוע בחלק מציבור המתפללים.
 • להקפיד על שמירת המרווחים בין המתפללים. במקום שאפשר, עדיף להכין מפרידים (פרספקט, ניילון וכד') בתוך חלל בית הכנסת שיחצוץ בין קבוצות של עשרה מתפללים.
 • בכל מקומות התפילה יוקצו מקומות לנשים שמעוניינות להתפלל עם הציבור.
 • התפילות במרחב הפתוח תערכנה בהצללה מוחלטת ומתן אפשרות לשתייה.
 • בכל בית כנסת יהיה ציוד נגיש לשמירה על היגיינה: אלכוג'ל, מסכות ונייר לניגוב ידיים.
 • את התפילות ניתן לקצר בכך שיורידו את הפיוטים שרבים כבר בין כה וכה לא נוהגים לאמרם. הדבר יקבע ע"י רבני בתי הכנסת והדבר תלוי במנהג של כל בית כנסת ועדה.
 • בעלי התפילה יקצרו לא יאריכו ולא יחזרו על המילים, שזה דבר שאינו ראוי תמיד.
 • לקצר את ה"מי שברך" למי שעולה לתורה, ניתן להכליל באחד את כל הקרובים והידידים. כמו כן להימנע מלהאריך את הזמן במכירות של העלייה, במקומות שנמכרות העליות כדאי למכור את העליות עוד לפני החג.
 • כדאי להתחיל את התפילות בשעות המוקדמות של הבוקר, ואין צורך להוריד קטעים מן התפילה, וכמו כן יש לדייק בזמנים ולסיים בזמן שיקבע.
 • תפילות שנערכות במרחב הפתוח נכון לערוך קידוש, לטעום ולשתות לפני תקיעת שופר.
 • תקיעת שופר: הנגיף תוקף טיפתית, והתקיעה בשופר מפיצה רוק. אין להעביר את השופר מאחד לשני אלא אם כן הוא עבר הליך סטריליזציה. הבעל תוקע יעמוד בריחוק מקום מהמקריא ומשאר הציבור, מרחק שלא יהא כל חשש שטיפה כל שהיא תגיע אליהם.
 • אין כל סיבה להימנע מלהשלים למאה תקיעות (חוץ ממי שחולה).

 

 • אמירת תשליך אינה צריכה להיאמר דווקא על המים, ולכן אין להתאסף על יד מקורות מים וניתן לומר גם בריחוק מקום וזאת על מנת להימנע מהתקהלות.

ספר: הרבנות הראשית לישראל - הנחיות

מקור: הרב דוד לאוו

תשובה נוספת:

תפילות יש לקצר במנגינות ובפיוטים ולא להאריך בהם. בנוסף, במקום הצורך, יש לקצר במכירת המצוות וב'מי שברך'. על הרבנים לקצר בדברי התורה לפני תקיעות השופר, וכן לאמר רק פעם אחת את המזמור שלפני תקיעת השופר.

תקיעת שופר להתרחק מבעל התוקע בשופר ולהיזהר מהרוק העלול לצאת מקצה השופר בעת התקיעה. במקרים חריגים, ניתן להורות ששליח הציבור יתקע בשופר עם כיסוי מסיכה על קצה השופר, בתנאי שהמסכה מהודקת היטב ולא נכנסת לתוך השופר כלל, ובתנאי שנבדק עוד לפני החג שאין בכך שינוי בקול השופר. חולה קורונה או אדם שנמצא בבידוד או אדם בקבוצת סיכון גבוהה, שלא יכול להגיע לבית הכנסת, יתפלל את כלל התפילות בבית לבד, וישתדל להשיג תוקע שיוכל לתקוע בשבילו סמוך לביתו דרך החלון.
גם כאשר דלת הבית סגורה, ניתן לצאת ידי חובת שמיעת קול שופר.

נשים נשים הנוהגות בכל שנה להגיע לבית הכנסת לתפילות ימים נוראים, אינן חייבות להגיע השנה לבית הכנסת, ואין צורך בהתרת נדרים על כך. מכיוון שהנשים לא חייבות בתקיעת שופר, במידה ואין מקום בבית הכנסת, צריך לארגן תקיעות מיוחדות לנשים אחה"צ.

תשליך. אדם הנמצא בבידוד יכול לומר תשליך ביחידות בביתו ליד קערת מים או ברז פתוח.

סליחות. אדם הנמצא בבידוד יכול לצאת ידי חובת אמירת סליחות דרך הטלפון ושאר אמצעי התקשורת השונים.

התרת נדרים אדם הנמצא בבידוד יכול לצאת ידי חובה דרך הטלפון ואמצעי התקשורת השונים, באופן שיאמר עם הציבור את נוסח ההתרה, והמתירים יכוונו לצאת ידי חובה את כל המשתתפים.

ספר: הרבנות הראשית - הנחיות

מקור: הרב יצחק יוסף

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קורונה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה