חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה להנחות מסיבה או אירוע לנשים שבו יש גם גברים?

תשובה:

יש להקל לתלמידה / אשה להנחות מסיבת הודיה כשאין חשש להרהור, קירבה וחיבה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו סימן קעה וראה גם אשרי האיש ו"ח חלק א, טז, ט

תשובה נוספת:

מותר לשמוע נאום מאשה כשאין לו קירוב איתה ואינו מתכוון להנות מקולה.

ספר: שו"ת להורות נתן

מקור: חלק א סימן ס

תשובה נוספת:

מותר לאשה לנאום כשיש גברים, אם זה לשם מצווה.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ג סעיף יד וראה שו"ת דבר יהושע ב, עה שהתיר לשמוע נאום מאשה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה