חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח ספר קודש סמוך לתינוק בליל הברת?

תשובה:

מותר להניח ספר תחת תינוק, יולדת או חולה כסגולה לריפוי. מכאן מנהג להניח "נועם אלימלך" או ספר "רזיאל המלאך" תחת הכר במיטת היולדת.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן קלא וראה שו"ת דברי מלכיאל ח"ה קסו וכן שבט הלוי ח"ו סימן קסב אות ב

תשובה נוספת:

וכן מותר להניח ספר נועם אלימלך, תורת משה, בני יששכר וכו' סמוך לראשו של תינוק בליל מילתו.

פוסק: הרב מאיר דוד שמואלי

ספר: שמירת כבוד הספרים

מקור: פרק ב סעיף לט וראה שו"ת באר משה ח"ג סימן קעז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברית מילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה