חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להדליק בשבת תנור חימום עבור חולה שיש בו סכנה?

תשובה:

כאשר קר לחולה שיש בו סכנה והקור עלול להזיק לו, ואין נכרי במקום, יהיה מותר להפעיל תנור חימום אם לא די בשמיכות, ישה זאת אם אפשר בשינוי.
כמו כן יכוון את דרגת החום הרצויה לפני שיכניס את התקע לחשמל.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב סעיף פג - פד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה