חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ומתי מותר להסיר מודעה תלויה בלוח המודעות?

תשובה:

כאשר אדם רוצה להדביק מודעה בלוח מודעות, אולם מחוסר מקום רוצה להסיר מודעה קיימת או להדביק מודעה על מודעה אחרת, צריך לחכות זמן סביר (כחצי שבוע), אם מדובר בפרסום הקשור לדבר מצווה צריך להמתין יותר.

פוסק: הרב אלעזר נידאם

ספר: דרכי משפט

מקור: פרק יד סעיף ד

תשובה נוספת:

אולם, המסיר מודעה סתם כך, יש בכך עוול וחשש לגזל.

פוסק: הרב אלחנן פרץ

ספר: חוקי הכסף

מקור: שער הגזילה פרק י סעיף נד

תשובה נוספת:

אסור להסיר או להשחית מודעות פירסום בלוחות מודעות ופירסום מסודרים, כיוון שהמודעה פורסמה לצורך פרנסה.

פוסק: הרב יעקב אברהם כהן

ספר: עמק המשפט - הלכות שכנים

מקור: חלק ג סימן יט סעיפים יט - כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נזק

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה