חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למשתתפים בשיעור קבוע לבקש להשאיר את ממלא מקומו של מגיד שיעור במקום הקבוע?

תשובה:

אין מסלקין את מגיד השעור הקבוע על מנת למנות את מי שמילא את מקומו. אם רוצים יהיה מותר לארגו שיעור נוסף עם מגיד השיעור המעודף וכל אחד יחליט אצל מי שהוא בוחר ללמוד.

פוסק: הרב אהרון יהןשע פסין (כולל תשובות הגר"ח קניבסקי)

ספר: השלחן הערוך לרב שו"ת בעניני הרב והנהגתו

מקור: שו"ת בהלכות והנהגות הרב עמוד רצז וראה שו"ע או"ח סימן נג סעיף כה ובמשנה ברורה ס"ק כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה