חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם המזמין טכנאי לתיקון, יצטרך להוסיף על השכר כאשר נודע שהתיקון עבור מלאכה יעלה יותר?

תשובה:

טכנאי שנקב מראש מחיר עבור תיקון שיבוצע על ידו, ובמהלך העבודה התברר שהעבודה מורכבת ויקרה יותר ממה שחשב מלכתחילה, אם היה ידוע לו על פי נסיונו שיתכן והעבודה תצא מורכבת יותר,  פטור בעל הבית מלהוסיף על שכרו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הליכות בין אדם לחברו

מקור: פרק י, סעיף סז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה