חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפליג באוניה אשר תמשיך להפליג גם בשבת?

תשובה:

אין לנסוע באניה בבעלות יהודית, אם ידוע שתמשיך בהפלגתה גם בשבת.

2. הנוסע באניה לדבר מצווה או לעסקיו, ובעלי האניה ועובדיה הם נכרים, יכול מעיקר הדין להפליג בה בערב שבת, אע"פ שהיא מוציאה את נוסעיה מחוץ לתחום. ואם נוסע לדבר רשות - יעלה לכל המאוחר ביום רביעי אחר הצהרים. לאחר שעלה לאניה והפליג בה ביום רביעי, רשאי להמשיך ולשוט בה גם בשבת, אף אם תעגון האניה עגינת ביניים עד לשבת, והנוסע ירד ממנה לזמנים קצרים.

3. הנוסע באניה שבעליה ועובדיה נכרים; אם היא מפליגה במועדים קבועים, מותר לנסוע בה בשבת. אולם אסור לאכול מן התבשילים (הכשרים, וכגון שאין בהם איסור בישולי נכרים, ר' להלן בפרק בישולי נכרים) שיבושלו בשבת, כי בוודאי מוסיפים עבור הנוסע היהודי.

4. אניה בבעלות יהודית שעובדיה נכרים והיא מפליגה בערב שבת, דינה כדין אניה השייכת לנכרים, ובתנאי שחוזה ההפעלה של האניה נעשה על פי הוראת תלמיד חכם מורה הוראה, אחרת אסור לנסוע בה בשבת.

5. מי שהגיע באניה לנמל בעצם יום השבת, יעשה מאמץ שיאפשרו לו להשאר באניה עד למוצאי שבת. אם אינו יכול להישאר באניה, אסור לו להוציא מהאניה את חפציו ואף לא את מסמכיו האישיים, כגון דרכון, ועליו לבקש מנכרי שיוציאם עבורו. או לנהוג כדלהלן ד,3-1.

6. כל האמור לעיל נכון גם לגבי ספינת שעשועים, אולם חייב הנוסע להיזהר מלהשתתף בשבת בפעילות הבידור והשעשועים שיש בהם חילול שבת גם כשהן מבוצעות על ידי גויים.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ד' סעיף ב וראה כאן באתר עוד שאלות בנדון

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טיסה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה