חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפסיק בצאת השבת לעשות מלאכה כאשר הוא נמצא עדין באמצע סעודה שלישית?

תשובה:

אין יציאת השבת אוסרת עליו את המשך האכילה בסעודה שלישית אשר התחיל בהיתר. אם הפסיק ביציאת השבת ואמר "המבדיל בין קודש לחול" כדי להתיר לעצמו לעשות מלאכה, אזי מותר לו אחר כך להמשיך בסעודה השלישית. אולם אם הפסיק באמצע הסעודה בזמן יציאת שבת,  והתפלל ערבית באמצע סעודתו, חלה עליו חובת הבדלה ואסור לו לאכול עד שיבדיל על הכוס.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נט סעיפים יא - יב

תשובה נוספת:

אם הבדיל או התפלל לפני ברכת המזון, או שענה על טלפון לאחר שאמר "המבדיל בין קודש לחול", אינו אומר רצה והחליצנו בברכת המזון.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן רצב סעיף כג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה