חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הפעלת תנור על ידי שעון יכול להחשב כזריקת קיסם ואז אפיית הנכרי לא תחשב "פת גויים"?

תשובה:

פת שאפה גוי בתנור שיהודי הדליקו על ידי שעון- הפת מותרת בין  אם הגוי הניח את הפת בתנור אחרי או לפני שהתנור נדלק באמצעות השעון.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ח סימן לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה