חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת כאשר יש חום כבד לבקש מנכרי שיפעיל את המזגן?

תשובה:

כאשר אין נוכרי, מותר בעת הצורך לשנות ממצב קירור לחימום לצורך ילדים קטנים שדינם כחולה ובמקום חולי התירו זאת, ובלבד שיעשה זאת בשינוי. וכן בימות הקור כאשר המזגן לא דולק והבית קר מאוד ויש צורך גדול  מותר לומר לנכרי לעשות זאת. ואם אין נכרי מותר ליהודי להפעיל בשינוי לצורך ילדים קטנים.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק מד' סעיף ב וראה שו"ע סימן שכח' סעיף יז וברמ"א

תשובה נוספת:

אסור  בשבת  לבקש מנכרי שיפעיל את המזגן כאשר יש חום כבד.
אולם אם במקום מצויים אנשים כבדי נשימה או חולי לב החשים ברע מפני החום, מותר לבקש מהנכרי ואין צורך לשאול רופא על כך. 
וכן מותר לומר לנכרי להפסיק את הפעלת המזגן אם הקור מזיק לאדם ואין דרך אחרת למנוע את הקור (שש"כ פרק ל, סעיף יא)

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ב' סימנים ו,נ וראה גם שמירת שבת כהלכתה פרק ל' סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה