חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ליהודי להפעיל בשבת בחוץ לארץ מסעדה על ידי גוי?

תשובה:

מסעדה של יהודי בחוץ לארץ הפועלת גם בשבת על ידי גוי, יש לסדר כך שהגוי יקנה אחוז אחד ממאה מהעסק ולא רק יקבל אחוזים. ויש לפרסם בין היהודים דבר השותפות הנ"ל.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קובץ תשובות - הרה"ג אלישיב

מקור: חלק ג סימן לז וראה שם הצעה לניסוח שטר השותפות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה