חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם שכחו להפריש חלה ונכנסה שבת?

תשובה:

אם שכחו להפריש חלה בגמר לישת הבצק, ובינתים נאפה הבצק ונעשה לחם או עוגות, אזי יש להפריש בברכה בטרם אוכלים את המאפה.
שכחו להפריש ונכנסה שבת או יום טוב אזי בארץ ישראל אסור לאכול את המאפה עד למוצאי שבת או מוצאי יום טוב. בחוץ לארץ מניח פרוסה קטנה להפרשה במוצאי שבת ובינתיים מותר לאכול מן השאר. 
שכח בארץ ישראל להפריש חלה ממצות בערב פסח ואין להשיג אחרות, מותר להפריש מן המצות שלא לבטל מצוות הלילה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יד' סעיף ב, כז. וכן פרק ו' סימן קטן בהערות רכט בענין ערב פסח.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה