חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה היא ההלכה לגבי הקדמת כניסת שבת בגין שעון קיץ?

תשובה:

הרוצה להקדים את השבת, כגון בשעון קיץ, יכול לקבל את השבת מפלג מנחה, ואז חלים עליו כל דיני שבת. ואם קבל את השבת לפני פלג מנחה לא עשה ולא כלום.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מו' סעיף ד וכן פרק מג סעיף יב וראה שו"ת תרומת הדשן חלק א שאלה א

תשובה נוספת:

אם הבעל קבל את השבת מוקדם יותר, אין הדבר מחייב את האשה לקבל שבת.

פוסק: הרב דוד אברהם ספקטור

ספר: שו"ת אמנות תשס"ג

מקור: חלק ז סימן נט ענף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה