חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר מופעל שעון קיץ, יהיה מותר להקדים את הקידוש וסעודת שבת לפני תפילת ערבית על מנת לאפשר לילדים קטנים לחוות את השבת?

תשובה:

מי שרוצה לקבל את השבת מוקדם בשבתות הקיץ, כדי לאפשר לילדיו הקטנים להשתתף בסעודת שבת, יתפלל מנחה של ערב שבת לפני פלג מנחה, ידליק נרות שבת לאחר פלג מנחה ובסמוך לכך יקבל  את השבת באמירת מזמור שיש ליום השבת, יקדש ויסעוד סעודת שבת (זמן רב לפני התפילה המרכזית בישובו) ולאחר מכן ילך לבית הכנסת להתפלל ערבית עם הציבור.

פוסק: הרב יהושע שלמה ון דייק

ספר: שו"ת מבשן אשיב

מקור: חלק א סימן ז ראה גם מגן אברהם ומשנה ברורה סימן תפט ס"ק יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה