חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהוסיף חדר לביתו חייב בחנוכת הבית?

תשובה:

השמח שהרחיב דירתו לו ולמשפחתו, לאשכנזים יברך "הטוב ומטיב" ולספרדים יברך "שהחיינו" על בגד או פרי חדש ויכוון גם על הרחבת הדירה.
יעשה סעודת מצווה עם דברי תורה בכדי להודות לה'.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק א סימן לו וראה פסקי תשובות סימן רכד סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכת הבית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה