חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לעשות כושר ולהרים משקולות?

תשובה:

מותר בשבת לעשות כושר ולהרים משקולות אם זה רק למטרת תענוג.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א עמוד 193 וראה שו"ע או"ח שא' סעיף ב

תשובה נוספת:

אין להרים משקולות בשבת.

פוסק: הרב אפרים גרינבלט

ספר: שו"ת רבבות אפרים

מקור: חלק א סימן רכג אות ו

תשובה נוספת:

אין לעשות בשבת בשימוש במכשירים המיוחדים לספורט אם מגיע בשימוש בהם לידי הזעה ואף מתכוון להזיע, ואז  מעיקר הדין אין בזה איסור. ותבוא ברכה על מי שלא מתעמל בשבת גם ללא כוונת הזעה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סמן שא סעיף ח עמוד תקנב למטה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה