חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתיל כליה של אדם גוסס?

תשובה:

כל זמן שלבו של אדם גוסס פועם באופן עצמי, יהיה אסור לקחת ממנו כליה, כיוון שפעולה מעין זו עלולה לקרב את מיתתו. וכן אסור להאריך את גסיסתו ולמנוע ממנו את יציאת נשמתו באמצעות הנשמה מלאכותית, על מנת לקחת ממנו כליה להשתלה.

פוסק: הרב אברהם סופר אברהם

ספר: נשמת אברהם

מקור: יורה דעה סימן רנב, ב עמוד קנח וראה אגרות משה יו"ד ח"ב סימן קעד ענף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה