חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אבל היושב שבעה על הוריו רשאי להשתתף בחתונת בנו / בתו בתוך ימי השבעה?

תשובה:

יש שהתירו לאבל היושב שבעה על הוריו רשאי להשתתף בחתונת בנו / בתו בתוך ימי השבעה כשם שהתירו ליעסוק בדבר האבד בימי השבעה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: יורה דעה חלק ב, קסט וראה גם ציץ אליעזר חלק יט סימן ו אות ד וכן שו"ת קנין תורה חלק ד, קכא

תשובה נוספת:

אפשר להתיר אם יעמדו  בחוץ וישמעו את הברכות ולאחר מכן יחזרו לביתם. כמו כן ילבשו חולצה / שכמיה  על הבגד הקרוע. אין להתאפר ואין לנעול נעלי עור.

פוסק: הרב יצחק לוי

ספר: אבי בעזרי

מקור: יורה דעה סימן עא וראה יביע אומר יו"ד ח"ט , מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה