חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר מלכתחילה, להתנדב למגן דוד ו/או למכבי אש, שהרי יש סבירות (שאקרא) להיות מוזמן למשימה גם במהלך השבת?

תשובה:

מותר להתנדב למגן דוד, מכבי אש וכו', גם אם יש סבירות שהמתנדב ישובץ בתורנות שבת או שיטלפנו אליו לצורך זה במהלך השבת.
היתר זה הנו גם במקום שרוב תושביו גויים.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה