חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור צריך להתעטף בטלית בעת אמירת סליחות?

תשובה:

שליח ציבור צריך להתעטף בטלית בעת אמירת סליחות, ואם משכימים מבעוד לילה, יטול טלית שאולה ולא טלית של הקהל ויכוון שלא לקנותה ולא יברך על הטלית. אם אין לו טלית רשאי לומר סליחות וי"ג מידות ללא טלית.
כשאומר סליחות אחר זמן נטילת טלית יקח טלית שלו ויברך.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: ראש השנה, פרק י סעיפים ה-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה